Предварителен проект на Общ устройствен план на община Елхово за обществено обсъждане

Съобщение консултации Елхово Записка ОУПО Елхово – Предварителен проект 2021 ОУПО Елхово – Предварителен проект ОУПО Елхово – ПП ОУПО Елхово – Схема за селищна структура ОУПО Елхово – схема … Прочети още »

Предварителен проект на Общ устройствен план на община Елхово за съгласуване с РЗИ – Ямбол

Доклад РЗИ – Ямбол ОУПО Елхово – Предварителен проект ОУПО Елхово – Схема за селищна структура Записка ОУПО Елхово – Предварителен проект 2021 Доклад за екологична оценка на Предварителен проект, предаден … Прочети още »

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 7 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елхово

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 09.02.2021 г. за предложения  и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредба № 7 за определяне и администрирането … Прочети още »

Предварителен проект на Общ устройствен план на община Елхово

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 14.12.2020 г. за предложения  и становища по настоящия предварителен проект на Общ устройствен план за община Елхово. Предложенията могат да бъдат … Прочети още »

Проект на план-сметка за дейностите, свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на такса битови отпадъци на Община Елхово за 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ На основание  чл. 66, ал. 1 и ал. 2, чл. 69  от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 66, ал. 1 от Закон за местните данъци и такси, Община … Прочети още »

Предложение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 17.11.2020 г. за предложения  и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински … Прочети още »

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 14 на ОбС Елхово за определяне размера на местните данъци на територията на община Елхово

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 11.12.2018 г. за предложения  и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на … Прочети още »

Проект вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Елхово

Проект! ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА   за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Елхово   ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ   Чл.1 /1/ … Прочети още »

Предложение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 15.06.2018 г. за предложения  и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински … Прочети още »