За трети път започна обучение на приемни родители

Осем семейства са подали до момента документи за приемни родители по проект „И аз имам семейство“ в община Елхово. Пет от семействата са одобрени и са вписани в регистъра  за … Прочети още »

Осем семейства са подали заявления за приемни родители в Елхово

Осем семейства са подали до момента документи за приемни родители по проект „И аз имам семейство“ в община Елхово. Четири от тях са одобрени и вписани в регистъра  за утвърдени … Прочети още »

Продължава приема на документи за кандидатите за приемни родители

Осем семейства са подали до момента документи за приемни родители по проект „И аз имам семейство“ в община Елхово. Четири от тях са одобрени и вписани в регистъра  за утвърдени … Прочети още »

Приемните родители получиха удостоверения за завършено обучение по проект „И аз имам семейство“

Днес бяха връчени удостоверенията на четирите семейства кандидати за приемни родители преминали обучение по проект  ”И аз имам семейство“ BG051PO001-5.2.11-0001-C0001 по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси“, съфинансиран от Европейския … Прочети още »

Започна обучение на втората група приемни родители

От 08.10.2012г. в Община Елхово се провежда обучение на кандидати за приемни родители. Обучението на кандидатите за приемни родители включва базово и надграждащо обучение. Базовото обучение е в продължение на … Прочети още »

Връчиха удостоверенията на кандидатите за приемни родители преминали обучението по проект ”И аз имам семейство“

Ивелина Романова ръководител на проект  ”И аз имам семейство ”, връчи удостоверенията за успешно завършено обучение за приемни родители. Кандидатите за приемни родители получиха удостоверения за доброволни и професионални приемни … Прочети още »

Приемните родители започнаха обучение по проект „И аз имам семейство“

От днес започна 36-часово базово обучение на кандидат приемни родители по проект „И аз имам семейство“ BG051PO001-5.2.11-0001-C0001 по Оперативна програма  „Развитие на човешки ресурси “ съфинансиран от Европейския социален фонд … Прочети още »

Базово обучение на кандидатите за приемни семейства ще проведе екипа по проект „И аз имам семейство”

Екипа по приемна грижа в община Елхово ще проведе базово обучение на кандидатите за приемни семейства подали заявления през месец май и юни по проект „И аз имам семейство”. Обучението … Прочети още »

Екипът по „Приемна грижа“ участва в надграждащо обучение

Във връзка с осъществяването на проект „И аз имам семейство”, социалните работници от Екипа по приемна грижа в Община Елхово взеха участие в надграждащо обучение за предоставяне на услугата „Приемна … Прочети още »

Продължава приема на документи за приемни родители в Елхово

Децата се чувстват най-добре, когато живеят със сигурни и стабилни семейства, чиито родителски грижи подкрепят развитието им. Същевременно, твърде много деца са лишени от тази така важна за бъдещето им … Прочети още »