ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛХОВО НА 30.08.2011г.

П Р О Е К Т  на ДНЕВЕН РЕД на LIV-то заседание на ОбС-Елхово, което ще се състои на 30.08.2011 г. от 9.00 часа в ритуалната зала   1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА … Прочети още »

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛХОВО НА 21.09.2010г.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛХОВО НА 21.09.2010 ГОДИНА ОТ 9.00 ЧАСА Д Н Е В Е Н  Р Е Д:   1. ПОВТОРНО РАЗГЛЕЖДАНЕ на … Прочети още »

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛХОВО НА 23.08.2010г.

ДНЕВЕН РЕД   1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Резултатите от извършения одит от Сметна палата по възлагането и изпълнението на обществените поръчки в община Елхово за периода 1.I.2008 г. до 31.ХII.2009 г. … Прочети още »

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛХОВО НА 23.07.2010г.

ПРОЕКТ  ЗА  Д Н Е В Е Н  Р Е Д:   1. ПИТАНИЯ и РАЗНИ 2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изменение на Правилника за организацията и дейността  на Общински съвет-Елхово, неговите … Прочети още »