ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка багер товарач и два броя самосвали“, с две обособени позиции: Позиция 1 – Доставка на два броя самосвали – втора употреба Позиция 2 – Доставка на един брой багер товарач – втора употреба

  Публикувано на: понеделник, 06 август 2012               Уникален код в регистъра на АОП: Валидно до: вторник, 04 септември 2012                       … Прочети още »

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:“Доставка на готова храна по предварителна заявка за учениците от ОУ «Хаджи Димитър» с.Гранитово по обособени позиции:1 Доставка на обедна храна за учениците от първи до осми клас от ОУ „Хаджи Димитър” с.Гранитово, участници в проект BG 051РО001 3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”. 2. „Доставка на закуска, мляко зеленчуци и/или плодове съгласно ПМС 308/2010 г. за децата от подготвителната група и учениците от първи до четвърти клас в ОУ „Хаджи Димитър”- с.Гранитово”.

Публикувано на: петък, 03 август 2012                                 Уникален код в регистъра на АОП: Валидно до: понеделник, 10 септември 2012                                               02525-2012-0001 Документацията е достъпна до 03.09.2012 г., 16:00 часа Документация за участие – … Прочети още »

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Асфалтови работи по общинските пътища и уличната мрежа на територията на община Елхово“ по обособени позиции: №1″ОР общинска пътна мрежа“; №2″Асфалтови кърпежи в града и селата“; №3 „Асфалтови кърпежи ул.“Ангел Вълев“

Публикувано на: сряда, 11 юли 2012                     Уникален код в регистъра на АОП: Валидно до: четвъртък, 19 юли 2012                      9003859 Изтегли документацията

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Подготовка на прединвестиционно проучване, изготвяне на инвестиционни проекти във фаза идейни проекти за изграждане на ПСОВ и съпътстващата техническа инфраструктура, изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работни проекти за ВиК мрежата в град Елхово и подготовка на План за управление на утайките”

Публикувано на: петък, 18 май 2012                          Уникален код в регистъра на АОП: Валидно до: петък, 15 юни 2012                                   00660-2012-0003 Документацията е достъпна до … Прочети още »

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: Услуги за осъществяване на одит по проект: „Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово”, финансиран съгласно договор N DIR-51011119-CO24/17.02.2012 г. по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

Публикувано на: петък, 18 май 2012                   Уникален код в регистъра на АОП: Валидно до: петък, 25 май 2012                                            Изтегли документацията

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: Услуги за осъществяване на одит по проект: „Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово”, финансиран съгласно договор ¹ DIR-51011119-CO24/17.02.2012 г. по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

Публикувано на: петък, 27 април 2012 Валидно до: петък, 04 май 2012 Оферти се подават до 07.05.2012 г., 10:00 часа Файлове и ресурси Изтегли

Избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осем “а” от ЗОП с предмет: “Доставка на специализирани формуляри за нуждите на Общинска администрация, Общинска просвета и Служба „Социални дейности”

Публикувано на: сряда, 18 април 2012 Валидно до: четвъртък, 26 април 2012 Файлове и ресурси Изтегли

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на строителна механизация и моторни коси“, с четири обособени позиции: Позиция 1 – Доставка на два броя самосвали – втора употреба Позиция 2 – Доставка на два броя самоходни косачки – нови Позиция 3 – Доставка на десет броя моторни коси – нови Позиция 4 – Доставка на един багер – втора употреба

Публикувано на: четвъртък, 05 април 2012 Валидно до: сряда, 09 май 2012   Документацията се купува до 02.05.2012 г., 17:00 часа Оферти се подават до 09.05.2012 г., 17:00 часа   … Прочети още »

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Избор на изпълнител за външна техническа помощ за организация и управление на проект “Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово

Публикувано на: сряда, 04 април 2012 Валидно до: четвъртък, 03 май 2012 Изтегли документацията за участие Публикувано на 22 юни 2012 – СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ Договор Извършени плащания по … Прочети още »

Избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осем “а” от ЗОП с предмет: “Доставка на специализирани формуляри за нуждите на Общинска администрация, Общинска просвета и Служба „Социални дейности”

Публикувано на: петък, 23 март 2012 Валидно до: сряда, 04 април 2012 Файлове и ресурси техническо предложение  ценово предложение административни сведения декларация публична покана