Завършиха строително-монтажните дейности по новият ЦНСТ

Приключиха строително-монтажните дейности по изграждането на сградата на новия ЦНСТ по проект „Подобряване на социалната инфраструктура в община Елхово, чрез изграждане на един брой Център за настаняване от семеен тип”, одобрен … Прочети още »

Продължава изпълнението на строителните дейности по новият ЦНСТ

Значителен прогрес отчетоха при изпълнението на строителните дейности по проект „Подобряване на социалната инфраструктура в община Елхово, чрез изграждане на един брой Център за настаняване от семеен тип”, одобрен за … Прочети още »

Продължават строително-монтажните работи по новият ЦНСТ

Продължават строителните дейности в  изпълнение на проект „Подобряване на социалната инфраструктура в община Елхово, чрез изграждане на един брой Център за настаняване от семеен тип”, одобрен за финансиране по Мярка … Прочети още »

Отвориха ценовите предложения за изграждане на нов ЦНСТ в Елхово

На 15 януари бяха отворени пликовете с техническата документация по обществена поръчка с предмет “Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в град Елхово”. Днес в голямата зала на … Прочети още »

Отвориха офертите за изграждане на нов ЦНСТ в Община Елхово

Днес в община Елхово бяха отворени офертите по обществена поръчка с предмет “Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в град Елхово”. Със заповед на кмета на община Елхово … Прочети още »

Кметът на община Елхово г-н Киров подписа договор за изграждане на нов ЦНСТ

На 3.10.2012 г. кметът на община Елхово г-н Петър Киров подписа договор в Държавен фонд земеделие в присъствието на г-н Порожанов изпълнителен директор на ДФЗ за безвъзмездна финансова помощ за … Прочети още »

Община Елхово с одобрен проект за изграждане на ЦНСТ

Община Елхово получи одобрение на проект „Подобряване на социалната инфраструктура в община Елхово, чрез изграждане на един брой Център за настаняване от семеен тип”, с които кандидатства за предоставяне на … Прочети още »

Отвориха офертите за консултански услуги по проекта за изграждане на нов ЦНСТ

В заседателната зала на община Елхово бяха отворени и ценовите и техническите оферти в обявената процедура за Консултански услуги за подготовка, входиране и последващо управление до неговото приключване на проект … Прочети още »

Отвориха ценовите оферти по обявената процедура за „Подобряване на социалната инфраструктура в община Елхово, чрез изграждане на един брой Център за настаняване от семеен тип”

На 28 февруари от 14.00 часа в малката заседателна зала на община Елхово комисия в състав Живка Кафеджиева – зам. кмет на община Елхово, Даниела Трендафилова и арх. Емилия Русева … Прочети още »

ПОКАНА

Във връзка с реализация на Проект „Подобряване на социалната инфрасртукура в община Елхово, чрез изграждане на един брой Център за настаняване от семеен тип„” на основание чл. 2, ал.1, т.2 … Прочети още »