Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на финансов анализ, анализ на чувствителността и оценка на риска за проект „Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата на гр. Елхово“

Публикувано на: понеделник, 30 юни 2014          Уникален код в регистъра на АОП: Валидно до: понеделник, 07 юли 2014                      9031489 Документацията е достъпна до 07.07.2014 г. Оферти се подават до 08.07.2014 … Прочети още »

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: Подготовка на доклад за предварителна оценка за съответствие, както и комплексен доклад за оценка на съответствие на строеж „Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово“

  Публикувано на: петък, 27 юни 2014          Уникален код в регистъра на АОП: Валидно до: петък, 04 юли 2014                     9031354 Документацията е достъпна до 04.07.2014 г. Оферти се подават до … Прочети още »

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изработване на подробен устройствен план – план за застрояване и подробни устройствени планове – парцеларни планове на обект: „Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Елхово”

  Публикувано на: петък, 27 юни 2014          Уникален код в регистъра на АОП: Валидно до: петък, 04 юли 2014                     9031353 Документацията е достъпна до 04.07.2014 г. Оферти се подават до … Прочети още »

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Създаване на минерализовани ивици и лесокултурни прегради”

Публикувано на: петък, 27 юни 2014          Уникален код в регистъра на АОП: Валидно до: понеделник, 21 юли 2014       00660-2014-0011 Документацията е достъпна до 21.07.2014 г., 17:00 часа Оферти се … Прочети още »

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при извършване на основен ремонт на НЧ “Развитие”, гр.Елхово”

Публикувано на: сряда, 25 юни 2014          Уникален код в регистъра на АОП: Валидно до: сряда, 02 юли 2014                     9031191 Документацията е достъпна до 02.07.2014 г. Оферти се подават до 03.07.2014 … Прочети още »

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на газьол за отопление за нуждите на организациите на бюджетна издръжка към Община Елхово за отоплителен сезон 2014 / 2015 г.

  Публикувано на: сряда, 25 юни 2014          Уникален код в регистъра на АОП: 00660-2014-0010   Решение  [Дата на публикуване – 09 юни, 2014 година ] Договор  … Прочети още »

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на зеленчуци и плодове за нуждите на детските и социални заведения”

Публикувано на: вторник, 27 май 2014          Уникален код в регистъра на АОП: Валидно до: вторник, 10 юни 2014                   00660-2014-0009 Документацията е достъпна до 10.06.2014 г., 16:00 … Прочети още »

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция водопровод ул.”Ж.Петков” от ос.т.241 до ос.т. 322” гр. Елхово

  Публикувано на: петък, 09 май 2014          Уникален код в регистъра на АОП: Валидно до: петък, 16 май 2014                    9029063 Документацията е достъпна до 16.05.2014 г. Оферти се подават до 19.05.2014 … Прочети още »

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Закупуване на обзавеждане за читалище „Развитие” град Елхово”

Публикувано на: петък, 25 април 2014          Уникален код в регистъра на АОП: Валидно до: петък, 16 май 2014                          00660-2014-0008 Документацията е достъпна до 16.05.2014 г., 17:00 часа … Прочети още »

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Общинска администрация, Общинска Просвета и Служба “Социални дейности””

Публикувано на: петък, 11 април 2014          Уникален код в регистъра на АОП: Валидно до: сряда, 23 април 2014                    9028188 Документацията е достъпна до 23.04.2014 г. Оферти се подават до 24.04.2014 … Прочети още »