Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирани формуляри за нуждите на Общинска администрация, Общинска Просвета и Служба “Социални дейности””

  Публикувано на: петък, 11 април 2014          Уникален код в регистъра на АОП: Валидно до: сряда, 23 април 2014                    9028187 Документацията е достъпна до 23.04.2014 г. Оферти се подават до … Прочети още »

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи за копирна и печатаща техника за нуждите на Общинска администрация, Общинска Просвета и Служба “Социални дейности””

Публикувано на: петък, 11 април 2014          Уникален код в регистъра на АОП:

Валидно до: сряда, 23 април 2014                    9028186

Документацията е достъпна до 23.04.2014 г.

Оферти се подават до 24.04.2014 г., 16:00 часа

Прочети още »

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в гр.Елхово и населените места на територията на община Елхово и други урбанизирани територии”

Ценовите предложения ще бъдат отворени от 11:00 часа на 10.06.2014 г. в сградата на община Елхово Публикувано на: вторник, 08 април 2014          Уникален код в регистъра на АОП: Валидно до: понеделник, … Прочети още »

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка и монтаж на обзавеждане, оборудване и техника за информационен център за мобилни услуги в община Елхово” по обособени позиции

Обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на офис обзавеждане“ Обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на офис техника и оборудване на помещенията“ Обособена позиция 3: „Доставка и инсталация на единна … Прочети още »

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО С ПРЕДМЕТ: „Извършване на основен ремонт на НЧ „Развитие”, гр.Елхово”

Публикувано на: понеделник, 24 март 2014          Уникален код в регистъра на АОП: Валидно до: вторник, 22 април 2014                   00660-2014-0005 Документацията е достъпна до 15.04.2014 г., 17:00 часа Оферти се подават до … Прочети още »

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО С ПРЕДМЕТ: „Основен ремонт на площад “Христо Ботев” – гр.Елхово”

  Публикувано на: сряда, 19 март 2014          Уникален код в регистъра на АОП: Валидно до: сряда, 16 април 2014                   00660-2014-0004 Документацията е достъпна до 09.04.2014 г., 17:00 часа Оферти се подават … Прочети още »

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обслужване на съоръженията за улично осветление на територията на община Елхово”

Публикувано на: четвъртък, 13 март 2014          Уникален код в регистъра на АОП: Валидно до: четвъртък, 20 март 2014                    9026869 Документацията е достъпна до 20.03.2014 г. Оферти се подават до 24.03.2014 г., … Прочети още »

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет:Благоустрояване на централно площадково пространство, част от пешеходната зона на град Елхово и основен ремонт на ул.”Трети март”

Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции : Обособена позиция 1: „Основен ремонт на улица „Трети март в гр.Елхово” Обособена позиция 2: „Благоустрояване на централно площадково пространство и част … Прочети още »

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ И СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ”

Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции :

позиция 1 – хляб и хлебни изделия;

позиция 2 – зеленчуци и плодове.

 

Публикувано на: понеделник, 03 февруари 2014          Уникален код в регистъра на АОП:

Валидно до: вторник, 4 март 2014                                           00660-2014-0002

Документацията е достъпна до 25.02.2014 г., 16:00 часа

Оферти се подават до 04.03.2014 г., 16:00 часа

 

Изтегли документацията – Документацията бе достъпна до 25.02.2014 г., 16:00 часа

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти [ Дата на публикуване – 05 март, 2014 година ]

 

Прочети още »

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Доставка на строителни материали по обособени позиции:№1 “Бои и стенни покрития, Оборудване на водопроводни инсталации и Части за разпределение или управление на електричествито и електрически кабели”; №2 “Цимент”; №3 “Бетон и изделия от бетонови изделия”; №4 “Материали използвани за строителство на пътища”; №5 “Изделия и конструкции от метал с изключение на сглобяемите постройки от готови елементи”; №6 “Дървен материал и изделия от дървен материал”

 

Публикувано на: понеделник, 20 януари 2014               Уникален код в регистъра на АОП:

Валидно до: понеделник, 17 февруари 2014                     00660-2014-0001

Документацията е достъпна до 10.02.2014 г., 17:00 часа

Оферти се подават до 17.02.2014 г., 17:00 часа

 

 

Изтегли документацията – Документацията бе достъпна до 10.02.2014 г., 17:00 часа

 

 

Прочети още »