ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на специализирано транспортно средство за нуждите на Център за настаняване от семеен тип в град Елхово”

  Публикувано на: събота, 21 декември 2013          Уникален код в регистъра на АОП: Валидно до: понеделник, 20 януари 2014                    00660-2013-0014 Документацията е достъпна до 13.01.2014 г., 16:30 часа Оферти се подават … Прочети още »

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване” по обособени позиции: №1 „Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на община Елхово“ и №2 „Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа на гр.Елхово“

  Публикувано на: петък, 13 декември 2013          Уникален код в регистъра на АОП: Валидно до: петък, 20 декември 2013                    9023915 Документацията е достъпна до 20.12.2013 г. Оферти се подават до 21.12.2013 … Прочети още »

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива за зареждане на автомобилите собственост на Община Елхово и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити Общинска Просвета и служба “Социални дейности” за срок от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г.”

  Публикувано на: вторник, 12 ноември 2013          Уникален код в регистъра на АОП: 00660-2013-0013   Решение  [Дата на публикуване – 12 ноември, 2013 година ] Договор  … Прочети още »

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Доставка на компактор- втора употреба”

Публикувано на: понеделник, 11 ноември 2013          Уникален код в регистъра на АОП:

Валидно до: понеделник, 09 декември 2013                                00660-2013-0012

Документацията е достъпна до 02.12.2013 г.

Оферти се подават до 09.12.2013 г., 17:00 часа

 

Изтегли документацията – документацията бе достъпна до 02.12.2013 г.

 

 

До всички заинтересовани лица – отговор /1/  [Дата на публикуване – 29 ноември, 2013 година] 

Прочети още »

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на платформено съоръжение – подемна платформа в ПУИ“Никола Йонков Вапцаров“ гр.Елхово”

 

Публикувано на: петък, 20 септември 2013          Уникален код в регистъра на АОП:

Валидно до: петък, 27 септември 2013                    9020131

Документацията е достъпна до 27.09.2013 г.

Оферти се подават до 30.09.2013 г., 16:00 часа

 

Изтегли документацията – документацията бе достъпна до 27.09.2013 г.

 

Прочети още »

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Консултантски услуги за изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово”

Публикувано на: понеделник, 02 септември 2013          Уникален код в регистъра на АОП:

Валидно до: понеделник, 30 септември 2013                      00660-2013-0011

Документацията е достъпна до 23.09.2013 г., 17:00 часа

Оферти се подават до 30.09.2013 г., 17:00 часа

 

Изтегли документацията – документацията бе достъпна до 23.09.2013 г., 17:00 часа

Прочети още »

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ И СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Обособени позиции на обществената поръчка

Обществената поръчка е разделена на шест обособени позиции :

позиция 1 – хляб и хлебни изделия;

позиция 2 – месо и месни продукти, риба;

позиция 3 – мляко и млечни продукти;

позиция 4 – зеленчуци и плодове;

позиция 5 – консерви;

позиция 6 – други хранителни продукти.

 

Публикувано на: понеделник, 02 септември 2013          Уникален код в регистъра на АОП:

Валидно до: понеделник, 14 октомври 2013                   00660-2013-0010

Документацията е достъпна до 04.10.2013 г., 16:00 часа

Оферти се подават до 14.10.2013 г., 16:00 часа

 

 

Изтегли документацията – документацията бе достъпна до 04.10.2013 г., 16:00 часа

 

Проект на договор

Прочети още »

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за спортна зала”

 

Публикувано на: петък, 30 август 2013                     Уникален код в регистъра на АОП:

Валидно до: понеделник, 30 септември 2013        00660-2013-0009

Документацията е достъпна до 23.09.2013 г., 17:00 часа

Оферти се подават до 30.09.2013 г., 17:00 часа

 

Изтегли документацията – документацията бе достъпна до 23.09.2013 г., 17:00 часа

Прочети още »

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ: “Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска и Областна транспортни схеми”

Публикувано на: понеделник, 05 август 2013          Уникален код в регистъра на АОП:

Валидно до: вторник, 03 септември 2013                   00660-2013-0008

Документацията е достъпна до 27.08.2013 г., 17:00 часа

Оферти се подават до 03.09.2013 г., 17:00 часа

 

Изтегли документацията  – Документацията бе достъпна до 27.08.2013 г., 17:00 часа

 

 

Прочети още »

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на специализирано транспортно средство за нуждите на Център за настаняване от семеен тип в град Елхово”

Публикувано на: понеделник, 15 юли 2013          Уникален код в регистъра на АОП:

Валидно до: понеделник, 12 август 2013                        00660-2013-0007

Документацията е достъпна до 05.08.2013 г., 16:30 часа

Оферти се подават до 12.08.2013 г., 16:30 часа

 

Изтегли документацията  – Документацията бе достъпна до 05.08.2013 г., 16:30 часа

 

Прочети още »